Lees vooraf deze Richtlijn voor Toerritten goed door.

Richtlijn voor TOERRITTEN van Yamaha Diversion Club Nederland (YDCN).
Datum: 13 maart 2023,
versie 6 Opgesteld door: Bestuur YDCN

1. Herziening richtlijn:
In de ALV van 28 okt. 2023 is door de leden verzocht om de organisatie van toerritten meer op initiatief van en door de leden
zelf te organiseren ➔ Toerritten voor leden door leden.
Het YDCN-bestuur heeft besloten om deze richtlijn dusdanig te herschrijven dat de toerritten nog wel door YDCN worden
gefaciliteerd dmv vermelding op de Website en het centraal versturen van een Nieuwsbrief. Met het versturen van een
Nieuwsbrief worden voor organiserende leden alle leden bereikt conform de AVG-voorwaarden.
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van een toerrit ligt voortaan geheel bij het lid dat initiatief heeft genomen voor de
organisatie van een toerrit. Om er voor te zorgen dat de informatie voor alle leden éénduidig gecommuniceerd wordt heeft het
bestuur onderstaande kaders opgesteld.
De oude richtlijn, versie 4 van nov.2021, komt hiermee te vervallen. Versie 5 is hierbij herschreven na input van leden.

2. Voorwaarden:
• Voor en door leden van YDCN; introduce’s zijn toegestaan.
• Aankondiging toerrit via de Website en Nieuwsbrief van YDCN.
• Navigatie rit in GPX-format; de organisator verstrekt het bestand aan de deelnemers en/of via de YDCN-website.
• De websitebeheerder YDCN maakt per toerrit een evenement aan op de YDCN-website inclusief aanmeld mogelijkheid.
• Aanmelding voor een toerrit via de YDCN-website; de websitebeheerder YDCN geeft het aantal inschrijvingen door aan de
toerrit-organisator. YDCN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik van deze gegevens.
• Toerritten worden gereden onder verantwoordelijkheid van de motorrijder zelf; zowel de toerrit-organisator als YDCN zijn
niet aansprakelijk voor kosten die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden.
• YDCN voorziet niet in consumpties vooraf aan de start, tijdens en bij afsluiting van de toerrit.
• Gezelligheid van het samen rijden en niet het aantal rijders, moet voorop staan.

3. Aankondiging:
Ieder lid kan een toerrit aankondigen en organiseren.
Hiervoor uiterlijk 3 weken voor de start de volgende informatie aanleveren aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor vermelding op de
YDCN-website en aankondiging van de toerrit via een Nieuwsbrief aan alle leden.
• Naam toerrit-organisator
• Dag en datum
• Startlocatie + -tijd en Eindlocatie; kan ook een kortere dagdeel- of avondrit zijn in je eigen regio
• Of er een lunchlocatie in de rit is opgenomen of dat je je eigen lunch meeneemt
• Naam rit en/of een korte omschrijving, eventueel met informatie over omgeving en lunchlocatie
• GPX-bestand voor plaatsing op de website
• Eventueel het maximaal aantal deelnemers
• Sluitingsdatum inschrijving; voor bijv. reservering horeca

4. Aanmelding toerrit:
Ieder lid kan zich direkt nadat een toerrit als evenement op de YDCN-website is gepubliceerd, aanmelden via de YDCNwebsite; een deelnemerslijst per evenement/toerrit is na inloggen door leden in te zien.
De toerrit-organisator kan ervoor kiezen om tevens een Whatsapp-groep aan te maken voor de toerrit als medium voor alle
deelnemers om onderling informatie uit te wisselen. Deelnemers moeten dan zelf met de toerrit-organisator hun gegevens
uitwisselen. Bestuur YDCN is niet verantwoordelijk voor onreglementair gebruik van deze gegevens.

5. Toerritten archief:
YDCN zal alle aangeboden toerritten bewaren in het evenementen-archief waarin tot en met 2023 ook al alle toerritten zijn terug
te vinden die door YDCN zelf zijn uitgegeven.
Leden die een rit willen organiseren kunnen een toerrit uit het archief gebruiken om direkt te rijden of als basis te gebruiken voor
een nieuwe toerrit. Er moet rekening worden gehouden dat bestaande toerritten mogelijk niet meer volledig kloppen en mogelijk
aangepast moeten worden; dit is de verantwoordelijkheid van de toerrit-organisator.
Het bestuur wenst alle deelnemers veel rijplezier.