1. Gegevensbeschermingsbeleid.
  Wij respecteren uw privacy. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken persoonlijke gegevens in het kader van wettelijke voorschriften. Wij gebruiken uw gegevens alleen met uw toestemming. U kunt te allen tijde contact opnemen met het Bestuur als u vragen of suggesties heeft over ons privacy beleid. U kunt het Bestuur ook te allen tijde vragen welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen en deze, waar nodig, laten corrigeren. Ons doel is om maximale veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen.
 1. Beveiliging van gegevens.
  De YDCN gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw, door ons beheerde, gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. De gegevensverwerking en -overdracht vindt plaats met behulp van de SSL-procedure (Secure Socket Layer). Uw persoonlijke gegevens worden extern opgeslagen bij Leden Administratie Online.
 1. Toegang en gebruik van gegevens.
  Het Bestuur heeft toegang tot uw gegevens voor zover dat voor de uitvoering van de bestuurstaken noodzakelijk is. Voor de commissieleden geldt, dat zij bij het bestuurslid, dat bestuurlijk verantwoording heeft voor die commissie, gegevens kunnen opvragen, voor zover dat voor die specifieke taak noodzakelijk is.
  Nooit zullen uw gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
 1. Recht op informatie
  U kunt te allen tijde uw opgeslagen gegevens inzien en aanpassen via uw eigen account op de website van de club. Bovendien kunt u altijd uw gegevens opvragen bij het secretariaat.
 1. Websites van derden.
  U dient zich ervan bewust te zijn dat andere websites, met inbegrip van websites die toegankelijk zijn vanaf onze site, bijvoorbeeld via een hyperlink, ook persoonlijke gegevens over u kunnen verzamelen. Ons beleid inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op de praktijken inzake gegevensbescherming van andere websites.
 1. E-mails.
  Voor gerichte informatie verstrekking naar onze leden maakt de YDCN gebruik van een Nieuwsbrief. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrieven dan kunt u zich altijd uitschrijven middels de uitschrijf link onderaan elke verstuurde Nieuwsbrief.
 1. Gebruik van gegevens door derden.
  Uw gegevens worden opgeslagen en bewerkt door Leden Administratie Online. Daarnaast worden uw naam, adres en woonplaats gegevens gebruikt door Editoo, de uitgever en verzender van ons clubblad “Diversiteiten”. Met beide partijen zijn afspraken gemaakt middels een Verwerkingsovereenkomst, waarin vastgelegd is, dat de gegevens uitsluitend voor het doel gebruikt mogen worden waarvoor de club deze beschikbaar gesteld heeft.