Met de campagne "TE LUID GELUID IS UIT" vragen meer dan twintig motormagazines, online motormedia en motorrijdersorganisaties aan hun achterban om rekening te houden met hun omgeving. Dus standaard uitlaten weer monteren evenals de Db-killers. Dat is niet alleen een signaal naar die motorrijders, maar ook naar de politiek. Als mensen overlast ervaren, moet de oplossing van twee kanten komen. De klagers moeten zich realiseren dat niet elke motorrijder herrie maakt. Motorrijders moeten de ervaren overlast zoveel mogelijk beperken.

De Yamaha Diversion Club Nederland (YDCN) is een Nederlandse club voor liefhebbers en eigenaren van Yamaha Diversion motoren. De club is opgericht in 1994 door John Heppener (1ste voorzitter), Roelien Hill-Stegeman, Bert Hoogland, Jeroen de Vaan en Paul Veerkamp en telde op het hoogtepunt meer dan 700 leden. De Diversion is een motorfiets voor iedereen. Dat zie je ook terug in onze leden, man en vrouw, jong en oud, arm en rijk. We zijn een landelijke vereniging en onze evenementen vinden dan ook overal in Nederland plaats. Helaas wordt de Diversion niet meer geproduceerd maar de nog rijdende machines worden met hart en ziel verzorgd zodat het aandeel Div’s in onze club nog altijd aanzienlijk is. Er wordt nu echter ook met andere modellen van Yamaha gereden, bijvoorbeeld FJR 1300.

Vereniging

De YDCN is een vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmester, een lid voor algemene zaken en de voorzitter van de evenementen commissie. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de algemene leden vergadering (ALV). Vele leden dragen een steentje bij door tourritten of weekeinden te organiseren.

Evenementen
Per jaar hebben we een vast programma dat begint met de Nieuwjaars Instuif, de 1e toerrit op 2e paasdag, een Voorjaarsweekend in juni en een Najaarsweekend in september. Een motor is om op te rijden en dat doen we ook door het faciliteren van jaarlijks 7 binnenlandse toerritten. Hierbij worden de routes vooraf door een clublid gemaakt en in kleinere groepen gereden.

Techniek
Aan techniek besteden we ook de nodige aandacht, bij behoefte worden sleutelmiddagen bij bevriende motordealers georganiseerd waarbij vragen op het gebied van het in stand houden van motoren de revue passeren. Denk hierbij aan preventief en klein onderhoud, wat te doen bij pech onderweg, band reparatie, etc. Soms behoort zelf sleutelen onder leiding van een ervaren monteur ook tot de mogelijkheden. Ook diverse specials worden georganiseerd, zoals een seminar over het vervaardigen van routes op GPS systemen.

Veiligheid
Veilig motorrijden vinden we heel belangrijk. Omdat niet iedereen even gemakkelijk een voorgezette rijopleiding zelf boekt proberen we om de paar jaar een voortgezette rijopleiding in clubverband te organiseren.

Clubnieuws
Clubleden ontvangen 4x per jaar ons clubblad ‘Diversiteiten’. Leden met e-mail krijgen daarnaast nog aantal keer per jaar een YDCN Internet Nieuwsbrief met de allerlaatste nieuwtjes.

Website
Internet biedt mogelijkheden die niet te bieden zijn via gedrukte media. Zo vind je na afloop van een evenement een uitgebreide foto reportage op de YDCN website. De website is omvangrijk, wordt regelmatig geactualiseerd en is voor iedereen toegankelijk. Leden hebben bovendien toegang tot een afgeschermd deel.