De Yamaha Diversion Club Nederland heeft elk jaar een aantal dagtochten 
en meerdaagse evenementen op de agenda. Hierbij wordt door de Club 
uitsluitend gefaciliteerd, deelname is daarom geheel voor eigen risico 
en rekening.

Met de inschrijving voor één of meerdere evenementen wordt automatisch 
afstand gedaan van het recht om de Yamaha Diversion Club Nederland en 
haar (mede-) organisator(-en) aansprakelijk te stellen voor de gevolgen 
van welk incident dan ook. Alle toerritten op de website van de Yamaha 
Diversion Club Nederland (YDCN) zijn vrij te gebruiken. Het downloaden 
en rijden van de toerrit-bestanden van de YDCN is dan ook geheel uit 
eigen beweging en is geheel voor eigen risico. Alle ritten zijn met 
grote zorg uitgezet of samengesteld en zijn met uitzondering van de 
Nederlandse toerritten niet nagereden. Zou er onverhoopt een 
wegopbreking zijn of als er een weg in de route is opgenomen waar je 
niet in mag, kan of wil rijden, gebruik dan gezond verstand en rij even om!