Tijdens de EC-vergadering (11-2016) is het rijden in groepsverband besproken. Vooral het aantal motorrijders in een groep lijkt een probleem te worden.
Op onze website staat vermeld, dat wij adviseren om met maximaal met 6-8 een groep te vormen. Helaas blijkt in de praktijk, dat er (on-)bewust toch grotere groepen gevormd worden. 
Hierdoor kunnen zeer onveilige verkeerssituaties en irritaties ontstaan, zowel tussen de motorrijders onderling als met de overige verkeersdeelnemers.
Als bestuur van YDCN willen wij dit uiteraard voorkomen en daarom willen wij onze leden er nogmaals op wijzen een maximum van 6 motoren te hanteren i.p.v. 8 voor het rijden in groepsverband.

Hieronder een aantal tips om te voorkomen, dat groepen te groot worden:
* vraag bij de start of er nog plaats is voor een motorrijder in een groep;
* geef aan als je denkt, dat de groep te groot wordt;
* sluit tijdens het toeren niet aan bij een groep motorrijders;
* geef een inhalende groep de mogelijkheid om in te halen.
Voor meer informatie over het rijden in groepsverband verwijs ik jullie naar onze website:
deelnemen aan YDCN ritten

Wij wensen iedereen vele veilige kilometers
Bestuur Yamaha Diversion Club Nederland