Algemene Leden Vergadering 2024

Van 13.04.2024 10:00 tot 13.04.2024 13:00
Gezien: 291

2311 vp
Datum: zaterdag 13 april 2024
Tijd: 10:00 - 13:00 uurGraag voor 11 april aanmelden voor het gebruik van de lunch en ALV


Lunch: 
Kosten lunch voor deelnemer ca €7,50 (ter plekke betalen)
In het aanmeldformulier voor de YDCN evenementen is er mogelijkheid om je in te schrijven voor de lunch!


Locatie: 
Noorderlichtkerk
Bergweg 92A
3707 AE Zeist


Bijzonderheden:
Hét moment, waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en ook hét moment om als lid invloed uit te oefenen op het wel en wee van onze club.
’s Middags staat er een toertocht gepland.


Programma:

10:00 uur Zaal open
11:00 - 12:30 uur Algemene Leden Vergadering 2024
12:30 - 13:30 uur Lunch
13:30 - 14:00 uur Start toerrit
14:00 uur Zaal gesloten

Notulen extra ALV 2023: 
Kijk hier voor het verslag van 2023. (inloggen)
In de laatste Diversiteiten staat het verslag uit 2023 ook vermeld.


Agenda ALV 2024: Aangepast 3-4-2024

1. Opening vergadering
– Welkomstwoord
– Vaststellen agenda
– Mededelingen
2. Telling van het aantal stemgerechtigden leden
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering
5. Financiën
– Verslag penningmeester
– Verslag kascontrole commissie
– Decharge
6. Jaarverslagen
– Secretaris
– Evenementen Commissie
7. Bestuursaangelegenheden
– Aftreden en aantreden van bestuursleden
– Voorstellen Ereleden en Leden van Verdienste
– Aanstellen van de ‘Kascontrole Commissieleden’
8. – Voorstel aanpassing contributie 2024
– Begroting 2024 vaststellen
9. Vaststellen contributie 2025
10. Rondvraag
11. Sluiting, lunch en aansluitend de middagtoer


Bestuursleden:

Bestuursleden informatie vastgesteld (05-2023)
Bestuursleden worden (sinds 2014) in principe gekozen voor een periode van 3 jaar. Na een volle periode van 3 jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Voor 2024 ziet het schema er als volgt uit:
  sinds jaar huidige functie herverkiesbaar ja/neen
termijn
Hans Vorrink 2021 3 Voorzitter herverkiesbaar - 2024
2021-2024
Marc Kitslaar 2013 11 Penningmeester Aftredend
Stef Baars  2023 1 Secretariaat 2023 - 2026
Willem Zilverschoon 2010 14 Secretariaat / 
vice voorzitter
Aftredend
Henny Plant 2018 6 Evenementen &
Alg. bestuurslid
Aftredend
Penningmeester
Vacant
2024-2027 -   -
Algemeen bestuurslid
Vacant
2024-2027 -   -
Voorzitter Evenementencommissie
Vacant
2024-2027      

Deelnemerslijst:
 Alleen voor leden indien ingelogd.


Verslag: Stuur je verslag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

logo diversion new