Toerritten georganiseerd door de XJ-Club Nederland

Ja, je ziet het goed. Zoals op de laatste ALV besproken heeft het bestuur contact gelegd met de Yamaha XJ-Club Nederland, je kan wel zeggen een ‘zusterclub’ van de YDCN omdat de Yamaha XJ de voorganger van de Yamaha Diversion is. Met het bestuur van de XJ-Club is gesproken over samenwerking tussen ons beider clubs. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur en de leden van die club akkoord zijn gegaan met dit experiment. De samenwerking zal plaatsvinden op het vlak van toerritten. Leden van de YDCN kunnen inschrijven op de onderstaande ritten. Bij grote toeloop kan er een beperking aan het aantal inschrijvers gesteld worden. Omgekeerd kunnen leden van de XJ-Club gaan inschrijven op onze toerritten.