De Yamaha Diversion Club Nederland (YDCN) is een Nederlandse club voor liefhebbers en eigenaren van Yamaha Diversion motoren. De club is opgericht in 1994 door John Heppener (1ste voorzitter), Roelien Hill-Stegeman, Bert Hoogland, Jeroen de Vaan en Paul Veerkamp en telde op het hoogtepunt meer dan 700 leden. De Diversion is een motorfiets voor iedereen. Dat zie je ook terug in onze leden, man en vrouw, jong en oud, arm en rijk. We zijn een landelijke vereniging en onze evenementen vinden dan ook overal in Nederland plaats. Helaas wordt de Diversion niet meer geproduceerd maar de nog rijdende machines worden met hart en ziel verzorgd zodat het aandeel Div’s in onze club nog altijd aanzienlijk is. Er wordt nu echter ook met andere modellen van Yamaha gereden, bijvoorbeeld FJR 1300.

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid?    klik dan als eerste hier!   Na de registratie  krijgt u vanzelf toegang tot het ledengedeelte.

Vereniging
De YDCN is een vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmester, een lid voor algemene zaken en de voorzitter van de evenementen commissie. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de algemene leden vergadering (ALV). Vele leden dragen een steentje bij door tourritten of weekeinden te organiseren.

Evenementen
Ieder jaar begint met de Nieuwjaarsinstuif. Verder organiseren we een weekend in Voor- of Najaar.
De leden organiseren toerritten waarbij de melding aan de leden per e-mail Nieuwsbrief en op de site gedaan wordt. Inschrijving gebeurt op de site.

Techniek
Aan techniek besteden we ook de nodige aandacht, bij behoefte worden sleutelmiddagen bij bevriende motordealers georganiseerd waarbij vragen op het gebied van het in stand houden van motoren de revue passeren. Denk hierbij aan preventief en klein onderhoud, wat te doen bij pech onderweg, band reparatie, etc. Soms behoort zelf sleutelen onder leiding van een ervaren monteur ook tot de mogelijkheden. Ook diverse specials worden georganiseerd, zoals een seminar over het vervaardigen van routes op GPS systemen.

Veiligheid
Veilig motorrijden vinden we heel belangrijk. Omdat niet iedereen even gemakkelijk een voorgezette rijopleiding zelf boekt proberen we om de paar jaar een voortgezette rijopleiding in clubverband te organiseren.

Clubnieuws
Leden krijgen via hun e-mail een aantal keer per jaar een YDCN Nieuwsbrief met de allerlaatste nieuwtjes. Hier worden ook de georganiseerde toerritten en evenementen genoemd.

Website
Internet biedt mogelijkheden die niet te bieden zijn via gedrukte media. Zo vind je na afloop van een evenement een uitgebreide foto reportage op de YDCN website. De website is omvangrijk, wordt regelmatig geactualiseerd en is voor iedereen toegankelijk. Leden hebben bovendien toegang tot een afgeschermd deel.