2021 2 vp

Algemene Leden Vergadering 2021

Van 10.04.2021 10:00 tot 10.04.2021 13:30
Gezien: 370
2010 vp
Datum  zaterdag 10 april 2021
Deelnemen
ALV en/of toerrit
Locatie Thuis middels een Zoom verbinding
I.v.m. de aanhoudende COVID-19 perikelen wordt de Algemene Leden Vergadering net als het afgelopen jaar middels een Zoom videoverbinding gedaan.
Heb je je aangemeld voor deze ALV ontvang je tzt een link om verbinding met de vergadering te maken. Verstuurd vrijdag 9 april.
Link staat ook op de deelnemerslijst ALV.

Hier staat de uitleg over het gebruik van de videovergadering middels Zoom.
Tijd Zoom meting open vanaf 10:00 uur
Bijzonderheden Het bestuur van de YDCN nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Een verplichting waarbij het bestuur verantwoording aflegt aan de leden: aan jou dus! 
Voor de middag heeft de Evenementen Commissie dit jaar een toerrit op het programma staan.
Programma
10:00 Zoom meting open
11:00 - 12:30  Algemene Leden Vergadering
12:30 - 13:00 Lunch (Vervallen)
   
13:00- 13:30 Start toerrit vanaf (Vervallen)
14:00 Zaal gesloten
Notulen 2019 Kijk hier voor het verslag van 2020. (inloggen)
Agenda
Voorlopige agenda (8-12-2020)
De agendag is nog niet vastgesteld en kan nog wijzigen.
1. Opening vergadering a) Welkomstwoord door de voorzitter
b) Vaststellen agenda
c) Mededelingen
2. Telling van het aantal stemgerechtenden  
3. Ingekomen stukken  
4. Notulen vorige vergadering Kijk hier voor het verslag van 2020. (inloggen)
(gepubliceerd in Diversiteiten 2020-2)
5. Financiën a) Verslag penningmeester v.h afgelopen jaar
b) Verslag kascontrole commissie v.h afgelopen jaar
c) Decharge
6. Jaarverslagen a) Secretaris.
b) Evenementen Commissie
c) Overige commissie(s)
7. Bestuurs aangelegenheden

a) Aftreden/aanstellen bestuursleden
b) Voorstel ereleden en leden van verdienste
c) Eventueel benoemen tot erelid aftredende bestuursleden en/of andere leden
d) Aanstellen kascontrole commissieleden

Het bestuur draagt Hans Vorrink voor als nieuwe voorzitter van de Yamaha Diversion Club Nederland.

8. Begroting 2021  
9. Vaststellen contributie 2022  
10. Rondvraag  
11. Sluiting  
Bestuursleden
Bestuursleden informatie nog niet vastgesteld (8-12-2020)
Bestuursleden worden (sinds 2014) in principe gekozen voor een periode van 3 jaar. Na een volle periode van 3 jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Voor 2020 ziet het schema er als volgt uit:
  sinds jaar huidige functie herkiesbaar
ja / neen
 Jan de Bruijn 2007 14 6 Jaar voorzitter nee /
aftredend
Marc Kitslaar 2013 8 Penningmeester nnb / termijn
2019-2022
Willem Zilverschoon 2010 11 Secretariaat / 
vice voorzitter
nee / termijn
2020 - 2023
Rik Nooter 2018 3 Alg. bestuurslid nee /
2022 aftredend
Henny Plant 2018 3 Evenementen &
Alg. bestuurslid
nnb
Het weer
Buienradar 1
Deelnmerslijst  Alleen voor leden indien ingelogd.
 Verslag  Stuur je verslag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.