Artikelindex

Route van internet
Route bewerking
Ik heb een oude route van het internet gedownload die ik wil rijden.
Ik heb geen recent kaartmateriaal, wat moet ik doen?

Zomaar een route van het internet downloaden en rijden kan vaak tot grote problemen leiden omdat we niet weten met welk jaar kaartmateriaal en met welke instellingen de route gemaakt is. Er kunnen in de loop van de jaren wegsituaties dermate gewijzigd zijn dat wegen niet meer op het huidige kaartmateriaal staan of voorkomen.
Wil je een route gaan rijden van het internet:
  1. Importeer een oude internet route in Basecamp of ander route-verwerkprogramma.
  2. De route dupliceren (laat de orginele route ongewijzigd).
  3. Het duplicaat van de route herberekenen met je eigen kaartmateriaal en instellingen.
  4. Pas het duplicaat aan op het origineel als dat mogelijk zou zijn.
  5. Maak een Track van de route.
    6. (TomTom gebruikers: route aangepast, gebruik JaVaWa RTWtool om een Track te maken)
Beschrijving routebewerking
Groenevelt motoren
Kijk hier  voor een uitgebreide beschrijving hoe je een route kan aanpassen.