Algemene Leden Vergadering 2023

Van 22.04.2023 10:00 tot 22.04.2023 13:00

Bij Noorderlichtkerk

toercoord@ydcn.nl

Gezien: 910


2311 vp
Datum: zaterdag 22 april 2023
Tijd: 10:00 - 13:00 uurGraag voor 20 april aanmelden voor het gebruik van de lunch en ALV


Lunch:
Kosten lunch voor deelnemer a €7,50 (ter plekke betalen)
In het aanmeldformulier voor de YDCN evenementen is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor de lunch!


Locatie: 1400-lustrum-noorderlichtkerk
Noorderlichtkerk
Bergweg 92A
3707 AE Zeist


Bijzonderheden:
Hét moment, waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en ook hét moment om als lid invloed uit te oefenen op het wel en wee van onze club.
’s Middags staat er een toertocht gepland.


Programma:

 10:00 uur  zaal open
11:00 - 12:30 uur Algemene Leden Vergadering 2023
12:30 - 13:30 uur Lunch
13:30 - 14:00 uur Start toerrit
14:00 uur Zaal gesloten.

pdf logo 45pNotulen 2022: 
Kijk hier voor het verslag van 2022. (inloggen)


Agenda:

agenda (-nnb-)
De agenda is nog niet vastgesteld en kan nog wijzigen.
1. Opening vergadering a) Welkomstwoord door de voorzitter.
b) Vaststellen agenda.
c) Mededelingen.
2. Telling van het aantal stemgerechtenden  
3. Ingekomen stukken  
4. Notulen vorige vergadering Kijk hier voor het verslag van de ALV 10-04-2022. (inloggen)
5. Presentatie "voortbestaan van onze Club"  
6. Financiën a) Verslag penningmeester v.h afgelopen jaar.
b) Verslag kascontrole commissie v.h afgelopen jaar.
c) Decharge.
7. Jaarverslagen

a) Secretaris.
b) Evenementen Commissie.
c) Overige commissie(s).

8. Bestuurs aangelegenheden a) Aftreden/aanstellen bestuursleden.
b) Voorstel ereleden en leden van verdienste.
c) Eventueel benoemen tot erelid aftredende. bestuursleden en/of andere leden.
d) Aanstellen kascontrole commissieleden.
9. Begroting 2023  
10. Vaststellen contributie 2024  
11. Rondvraag  
12. Sluiting  

Bestuursleden:

Bestuursleden informatie vastgesteld (05-2022)
Bestuursleden worden (sinds 2014) in principe gekozen voor een periode van 3 jaar. Na een volle periode van 3 jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Voor 2023 ziet het schema er als volgt uit:
  sinds jaar huidige functie herverkiesbaar ja/neen
termijn
Hans Vorrink 2021 2 Voorzitter Ja/neen - 2024
2021-2024
Marc Kitslaar 2013 10 Penningmeester Ja/neen - 2025
2022 - 2025
Willem Zilverschoon 2010 13 Secretariaat / 
vice voorzitter
Neen - 2023
2020 - 2023
Aftredend
Secretariaat 
Vacant
2023-2026 - Secretariaat -
Algemeen bestuurslid
Vacant
2023-2026 - Algemeen bestuurslid -
Henny Plant 2018 5 Evenementen &
Alg. bestuurslid
Ja - 2023
2021-2023

Deelnemerslijst:
 Alleen voor leden indien ingelogd.


Verslag: Stuur je verslag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.