Algemene Leden Vergadering

Van 20.04.2013 12:00 tot 20.04.2013 18:00
Gezien: 1885

yam alv

In verband met het geringe aantal aanmeldingen voor de ALV gaat het middag programma niet door.

Het bestuur van de YDCN nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Een verplichting waarbij het bestuur verantwoording aflegt aan de leden: aan jou dus! Voor het middagprogramma proberen we weer een spraakmakende invulling te vinden.

Programma

10.00 Zaal open
11.00 - 12.30 Algemen Ledenvergadering
12.30 - 13.30  Pauze
13.30 - 14.30 presentatie Touratrek
14.30 - 14.45 Pauze
14.45- 16.00 Middag-programma deel 2
16.00 Sluiting

Agenda

a) Opening i) Welkomstwoord door de voorzitter
ii) Mededelingen
iii) Vaststellen agenda
b) Telling van het aantal stemmen  
c) Ingekomen stukken  
d) Notulen vorige vergadering  
e) Financi├źn i) Verslag penningmeester
ii) Verslag kascontrole commissie
iii) Decharge
iv) Begroting volgend jaar
v) Vaststellen contributie
f) Jaarverslagen i) Secretaris
ii) evenementen commissie
iii) Technische commissie
iv) Overige commissie
g) Bestuurs aangelegenheden i) Aftreden/aanstellen bestuursleden
ii) Voorstel ereleden en leden van verdienste
iii) Evt. benoemen tot Erelid aftredende bestuurs en/of andere leden
iv) Aanstellen kascontrole commissieleden
v) Aanstellen lustrum commissie
h) Rondvraag  
i) Sluiting  

Bestuursleden

Bestuursleden worden in principe gekozen voor een periode van 2 jaar. Na een volle periode van 2 jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Voor 2013 ziet het schema er als volgt uit:

Emiel Nierop in het bestuur sinds 2004      9 jaar 2 jaar voorzitter    aftredend en herkiesbaar
Martin Helderman      in het bestuur sinds 2008 5 jaar aftredend niet herkiesbaar
Willem Zilverschoon in het bestuur sinds 2010 3 jaar
Jan de Bruijn in het bestuur sinds 2007 6 jaar aftredend en herkiesbaar
Reno Sanders in het bestuur sinds 2011 2 jaar aftredend en herkiesbaar

 Dit jaar nemen we vroegtijdig afscheid van Martin Helderman

Marc Kitslaar kandidaat Penningmeester

Middag-programma
In verband met het geringe aantal aanmeldingen voor de ALV gaat het middag programma niet door.
Voor het middag programma hebben we een presentatie van Touratrek.

touratrek motorreizen madagaskar 27Touratrek is een kleine organisatie die sinds 2003 avontuurlijke motorrondreizen buiten Europa organiseert. We reizen door landen waar je met je eigen motor niet zo snel komt, door gebieden die met andere voertuigen nauwelijks te bereiken zijn en met reizigers die op de motor kennis willen maken met de cultuur en de natuur van een land.

Kledingverkoop

Er is geen kledingverkoop, maar we kunnen je bestelde club-artikelen altijd meenemen.
Graag contact opnemen met Ilona Nierop.

Lunch

De Drumptse hof verkoopt geen etenswaren.
Zelf boterhammetjes meenemen dus!

Tip! 
Als je geregistreerd bent, kun je met je inlog hieronder de deelnemers van dit evenement zien.